Single Blog Title

This is a single blog caption

RYMD a prezentat în Consiliul Județean Bacău o listă de recomandări pentru transparentizarea activității instituției

Luni, 23 februarie, președintele Asociației Romanian Youth Movement for Democracy și managerul proiectului Cetățeni Activi pentru Bacău, Marian Dămoc, a expus în ședința ordinară a Consiliului Județean Bacău o listă de recomandări care să ducă la creșterea transparenței activității instituției.

Marian_DamocPrintre recomandările oferite de RYMD Consiliului Județean se numără afișarea link-urilor funcționale către proiectele de hotărâre ce urmează a fi discutate, publicarea documentelor oficiale (bugete, procese verbale, rapoarte etc) în format deschis conform Parteneriatului pentru o Guvernare Deshisă, publicarea rapoartelor de activitate ale consilierilor în termenul prevăzut de lege (30 de zile de la sfârșitul anului) și organizarea de dezbateri publice între cetățeni și reprezentanți politici.

Răspunsul oferit de președintele Consiliului Județean, Dragoș BeneaDragos_Benea

Președintele Consiliului Județean, Dragoș Benea, ne-a oferit câteva răspunsuri la cele solicitate, urmând să primim o comunicare oficială cu privire la toate aspectele menționate până la următoarea ședință ordinară a CJ întrucât o parte dintre acestea trebuie analizate fie de comisia care se ocupă de Regulamentul de Organizare și Funcționare sau de aparatul administrativ intern.

Concret, în urma prezentării noastre am primit, până acum, următoarele răspunsuri:

– publicarea bugetului în format deschis (excel) nu reprezintă o problemă, fapt pentru care ne așteptăm să avem bugetul CJ în format deschis cât de curând (reprezentanții CJ nu au făcut precizări și cu privire la celelalte documente);

– în ceea ce privește publicarea proceselor verbale ale ședințelor, președintele CJ a precizat că acestea se publică la trei zile de la aprobarea procesului verbal (ceea ce înseamnă după ședința următoare). Cu toate acestea, nu am găsit altă prevedere legală legată de acest aspect în afara celei din Legea 215/2001 – În termen de 3 zile de la terminarea şedinţei, secretarul unităţii administrativ-teritoriale afişează la sediul primăriei şi, după caz, pe pagina de internet a unităţii administrativ-teritoriale o copie a procesului-verbal al şedinţei”.

pentru celelalte solicitări, dat fiind faptul că unele țin de Regulamentul de Organizare și Funcționare al CJ sau/și de aparatul administrativ intern, ni s-a transmis că vom avea o poziție oficială asupra celor solicitate până la următoarea ședință ordinară.

RYMD_Consiliul_Judetean_Bacau

Lista recomandărilor RYMD menite să crească gradul de transparență al activității Consiliului Județean Bacău și al implicării cetățenilor în procesul decizional a inclus următoarele puncte:

 1. Organizarea ședințelor Consiliului Județean Bacău
 • Agenda şedinţei Consiliului Județean Bacău să includă, la afişarea ei pe site, linkuri funcţionale către toate proiectele de hotărâre care urmează să fie discutate. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică prevede că proiectul de lege trebuie să fie transmis opiniei publice cu cel puţin 30 de zile lucrătoare înainte de supunerea spre avizare de către autorităţile publice.
 • Anunţul de convocare a şedinţei Consiliului Județean Bacăui (data, loc, agenda cu link-uri la proiecte) să apară pe prima pagină a site-ului csjbacau.ro, marcat vizibil, în termenul prevăzut de lege. În prezent apare doar în cadrul secțiunii Noutăți pe site.
 • Procesul verbal al ședințelor să fie afișat în timpul prevăzut de lege (maxim trei zile după ședință). În prezent, termenul nu este respectat, procesul verbal al ultimei ședințe din 29.01.2015 nefiind afișat la ultima verificare a website-ului, pe 22 februarie. Legea 215/2001 – „În termen de 3 zile de la terminarea şedinţei, secretarul unităţii administrativ-teritoriale afişează la sediul primăriei şi, după caz, pe pagina de internet a unităţii administrativ-teritoriale o copie a procesului-verbal al şedinţei”.
 • Bugetele, procesele verbale ale ședințelor ordinare, extraordinare, ale ședințelor comisiilor de specialitate, precum și Regulamentul de Organizare și Funcționare (ROF) și celelalte documente de interes public să fie publicate în format deschis (excel, word, etc). Măsura vine în acord cu Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă (Open Government Partnership), semnat de către Guvernul României, ce reprezintă un acord internaţional ce vizează angajarea guvernelor în promovarea transparenţei, combaterea corupţiei şi utilizarea noilor tehnologii pentru a consolida actul de guvernare şi dialogul cu cetăţenii, în special prin elaborarea şi implementarea de politici în domeniul datelor publice deschise. Termenul pentru implementarea acestor politici a fost sfârșitul anului 2014.
 • Stabilirea unei proceduri clare de luare a cuvântului de către cetățeni în ședințele CJ: să fie stabilit un timp de 30 de minute înainte de fiecare ședință care să poată fi acordat cetățenilor care doresc să ia cuvântul, iar înscrierea să se poată face online. În prezent pentru a te înregistra trebuie depusă o cerere scrisă la Registratura CJ, cu câteva zile înainte de şedinţă.
 • Implementarea unui sistem de transmitere a ședințelor ordinare și extraordinare în direct, pe internet.
 1. Activitatea consilierilor județeni
 • Toate documentele redactate de consilierii județeni (declarații de avere, interese, rapoarte de activitate, cv-uri) să fie publicate în format deschis (excel, word), în conformitate cu Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă;
 • Adoptarea modelului Raportului de activitate propus de RYMD, realizat în conformitate cu prevederile legale și cu ROF al CJ;
 • Într-o pagină separată a website-ului, să fie precizate următoarele informații pentru fiecare consilier județean:
 • Datele de contact (e-mail, telefonul)
 • Orele de audienţă şi locaţia acestora
 • audiențele/întânirile cu cetățenii organizate și rezultatele acesteia, conform cu prevederile ROF. Potrivit 79, alineatul (1), „Consilierii judeţeni sunt obligaţi ca, în exercitarea mandatului, să organizeze periodic, cel puţin o dată pe trimestru, întâlniri cu cetăţenii, să acorde audienţe şi să prezinte comisiei de specialitate din care fac parte o informare privind problemele ridicate la întâlnirile cu cetăţenii. Problemele deosebite se vor prezenta în plenul consiliului judeţean”.
 • rapoartele de activitate, în format deschis, în termenul prevăzut de ROF al CJ. Potrivit Art. 79, alineatul 2, „Fiecare consilier şi comisie de specialitate sunt obligaţi să prezinte consiliului judeţean un raport de activitate, în termen de 30 de zile de la sfârşitul fiecărui an calendaristic, care va fi făcut public”. În prezent, niciun consilier județean nu și-a făcut public raportul de activitate pe anul 2014.
 1. Bugetul Consiliului Județean
 • Proiectul de buget adoptat în fiecare an, inclusiv rectificările ulterioare, trebuie să respecte legislația privind consultarea publică. Aceste consultări trebuie să fie reale, prin organizarea de dezbateri publice sub forma unor întâlniri și discuții între aleșii politici și cetățeni, nu doar să se limiteze la posibilitaea transmiterii, în scris, a unor observații. (Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice localeprevede faptul că proiectul bugetului local se publică în presa locală sau se afișează la sediul unității administrativ-teritoriale, existând un termen de contestații de 15 zile.)
 • Proiectul de buget și bugetul aprobat să fie publicate pe website-ul instituției în format deschis.

 Lista recomandărilor RYMD pentru o administrație transparentă poate fi descărcată la acest link.

Pentru o experiență cât mai plăcută acest site folosește cookie-uri. Navigarea site-ului înseamnă că ești de acord cu detaliile pe care le poți consulta aici.

Privacy Settings saved!
Setări de confidențialitate

Pentru o experiență cât mai plăcută acest site folosește cookie-uri. Navigarea site-ului înseamnă că ești de acord cu detaliile pe care le poți consulta aici.


 • _ga
 • _gid
 • _gat

Nu accept
Accept